Politika privatnosti / Privacy Policy / Datenschutz-Bestimmungen

IZJAVA O PRIVATNOSTI

Superklub brine za Vašu privatnost i zaštitu Vaših osobnih podataka. Ovu izjavu o privatnosti objavili smo kako bismo Vas obavijestili o načinima skupljanja i obrade osobnih podataka koje imamo o Vama, o zakonskim temeljima na kojima ih prikupljamo i obrađujemo, o Vašim osobnim pravima koja imate u vezi svojih osobnih podataka te načinima kako svoja prava možete ostvariti ili zaštititi. Stoga vas ljubazno molimo da detaljno pročitate ovu Izjavu i da povremeno provjerite ovu stranicu radi eventualnih ažuriranja Izjave u budućnosti.

O nama

Tvrtka Superklub j.d.o.o. sa sjedištem u Ružina ulica 133a, 31000 Osijek, OIB: 60147473697 je voditelj obrade vaših podataka (dalje u tekstu: „mi“, „nas“ i sl.) u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka.

Ova Izjava pokriva podatke koje o vama prikupimo putem interneta, odnosno posredstvom e-maila, web stranice superklub.hr te ostalih povezanih sredstava komunikacije.

Eventualne poveznice koje se nalaze na našem web-mjestu, a vode do drugih web-stranica nisu pokrivene ovom Izjavom i ne možemo odgovarati za njihov sadržaj ili praksu obrade podataka.

Koje osobne podatke prikupljamo

Tijekom korištenja web-stranice o vama možemo prikupiti nekoliko vrsta podataka koji se samostalno ili u kombinaciji s ostalim podacima mogu smatrati osobnima. To su:

 • Ime i prezime
 • Adresa
 • Broj telefona
 • E-mail adresa
 • Podaci s kreditne kartice
 • Vaša IP adresa

Kada prikupljamo Vaše osobne podatke

Postoji više situacija tijekom kojih možemo prikupljati vaše osobne podatke:

 • kad nam osobne podatke svojevoljno pružite, na primjer kad ispunite obrazac za narudžbu ili registraciju korisnika, kad nas nazovete na broj telefona naveden na web stranici, pošaljete nam e-mail ili nam se obratite putem kontakt obrasca;
 • kad posjetite našu web stranicu, npr. podaci o IP adresi koji se mogu automatski prikupljati kad je to nužno potrebno za sigurnost i ispravan rad stranice;
 • kad nas nazovete, u kojem slučaju razgovor može biti sniman;
 • kad podatke dobijemo od trećih strana u skladu sa zakonom, o čemu ćemo vas obavijestiti u roku od 30 dana od zaprimanja tih podataka ili tijekom prvog uspostavljanja kontakta.

Ne prikupljamo podatke maloljetnih osoba niti istima nudimo svoje usluge. Ne obrađujemo posebne kategorije osobnih podataka u smislu čl. 9. Opće uredbe.

Svrhe korištenja Vaših osobnih podataka

Vaše osobne podatke prikupljamo i obrađujemo:

 • radi obrade Vaše narudžbe putem web shopa, u svrhu izdavanja računa i slanja naručene robe na Vašu adresu;
 • radi registracije novog korisničkog računa i članstva u Superklubu;
 • radi komunikacije i odgovora na vaše upite i zahtjeve za suradnju;
 • radi organizacije nagradnih natječaja i objave imena dobitnika;
 • radi analize posjeta web-stranici i personalizacije korisničkog iskustva;
 • radi slanja promotivnih poruka i newslettera.

Zadržavamo pravo prosljeđivanja vaših osobnih podataka trećim stranama (našim stručnim suradnicima i/ili tvrtkama s kojima pružamo usluge) u svrhu pružanja kvalitetnije usluge ili ako od nas to zatražite. Isto tako, zadržavamo pravo javne objave imena dobitnika nagradnih natječaja na temelju našeg legitimnog interesa, odnosno čuvanja transparentnosti i regularnosti samog natječaja.

Primatelji podataka

Vaše osobne podatke ne prosljeđujemo trećim stranama, osim ako nismo na to obvezni temeljem zakona.

Vaše osobne podatke ne prosljeđujemo u treće zemlje koje nisu obuhvaćene odlukama adekvatnosti Europske komisije ili Štitom privatnosti (odlukom o prijenosu podataka između SAD-a i EU-a koja propisuje razinu zaštite ekvivalentnu onoj EU-a). Podaci o posjeti i identifikatori mogu se prenositi u SAD kod voditelja obrade Google Inc.

Izvršitelji obrade

Vaše osobne podatke možemo proslijediti trećim stranama poput knjigovodstvenog servisa, vršiteljima usluge naplate kreditnih kartica ili kurirskoj službi radi isporuke narudžbe. Sa svim izvršiteljima obrade imamo valjanje ugovore o zaštiti podataka koje naše partnere obvezuju na čuvanje Vaših osobnih podataka u skladu sa važećim zakonskim propisima.

 

Korištenje kolačića i drugih identifikatora

Prilikom posjeta našoj web-stranici, od vašeg preglednika možemo prikupiti sljedeće podatke:

 • IP adresu
 • Vrijeme pristupa
 • Identifikatore (preglednik, operativni sustav, jezik i sl.)
 • Prethodnu web-stranicu s koje se pristupilo (referrer)
 • Sadržaj košarice

Ti se podaci prikupljaju radi osiguravanja stabilnosti poslužitelja, poboljšavanja sigurnosti, boljeg korisničkog iskustva i lakšeg iskustva kupovine. Ove aktivnosti skupljanja podataka temelje se na našem legitimnom interesu.

Više podataka o kolačićima možete saznati u našoj Izjavi o kolačićima .

Zaštita podataka

Za zaštitu Vaših podataka koje šaljete preko ove web stranice, koristimo fizičke, tehničke i organizacijske mjere sigurnosti. Svi vaši osobni podaci u našem posjedu čuvaju se na zakonom primjeren način. U pravilu koristimo HTTPS sustav kriptiranja čime se podaci štite od neovlaštenog pristupa. Poruke e-pošte pohranjene su na sigurnim poslužiteljima i zaštićene lozinkama. Ako nije prijeko potrebno, vaše podatke nećemo umnažati i ispisivati, osim u svrhu izrade redovnih sigurnosnih kopija.

Pristup Vašim osobnim podacima imaju zaposlenici kojima te informacije koriste kako bi Vam pružili neke koristi ili usluge. Eventualni suradnici i ostali izvršitelji obrade jamče jednaku ili višu razinu zaštite podataka od one navedenoj u ovoj Izjavi.

Razdoblje i mjesto pohrane

Podatke koje od Vas dobijemo na temelju privole u pravilu pohranjujemo dok istu ne povučete. U suprotnom, podatke pohranjujemo koliko je to potrebno za izvršavanje ugovornih i/ili zakonskih obveza, a najmanje dvije godine. Podatke o komunikaciji (npr. kad nam se obratite) držimo najmanje 5 godina. Podatke telefonskih razgovora pohranjujemo na razdoblje od 2 godine.

Osobni podaci pohranjuju se u prostorijama tvrtke u adekvatno zaštićenim prostorijama te na poslužitelju tvrtke i trećih strana u Republici Hrvatskoj.

Vaša zakonska prava

Prema Općoj uredbi o zaštiti podataka, svim ispitanicima (osobama koji ostavljaju svoje osobne podatke) pripadaju određena prava koja mogu ostvariti u bilo kojem trenutku javljanjem voditelju obrade.

Ako imate bilo kakva pitanja ili želite ostvariti neko od dolje navedenih prava, molimo Vas da nam se obratite na info@superklub.hr ili poštom na Superklub j.d.o.o., Ružina ulica 133a, 31000 Osijek.

Na Vaše ćemo zahtjeve u pravilu odgovoriti u roku 30 dana.

Pravo pristupa i informiranja

Na vaš ćemo vam zahtjev dostaviti izvješće o svim vašim osobnim podacima kojima raspolažemo i omogućiti vam uvid u iste. Ako ne raspolažemo vašim osobnim podacima, o tome ćemo vas također obavijestiti.

Ako ste nam osobne podatke dostavili prilikom registracije kupca, odnosno člana, svoje podatke možete uvijek pregledati i iz svog korisničkog profila.

Pravo ispravka

Ako utvrdite netočnosti u osobnim podacima kojima raspolažemo, na vaš ćemo ih zahtjev ispraviti, uz dostavljanje točnih informacija. Tijekom obrade zahtjeva u pravilu ćemo, kadgod je moguće, privremeno obustaviti obradu spornih podataka.

Ako ste nam osobne podatke dostavili prilikom registracije kupca, odnosno člana, svoje podatke možete uvijek izmijeniti egledati i iz svog korisničkog profila.

Pravo na brisanje (pravo na zaborav)

Imate pravo zahtijevati brisanje svojih osobnih podataka kojima raspolažemo ako je barem jedan od ovih uvjeta zadovoljen:

 • podatke obrađujemo na nezakonit način;
 • vaše podatke koristimo u svrhu izravnog marketinga temeljenog na legitimnom interesu;
 • nema zakonske osnove za pohranu podataka;
 • podaci više nisu potrebni za ispunjenje svrhe u koju su prikupljeni;
 • postoji zakonska obveza za njihovo brisanje;
 • povukli ste privolu za njihovu obradu.

Ova prava proizlaze iz čl. 17. st. 1. Opće uredbe. Napominjemo da je pravo ograničeno i da nećemo biti u mogućnosti u svim slučajevima na vaš zahtjev obrisati osobne podatke, npr. ako imamo zakonsku obvezu iste čuvati.

Pravo na ograničenje obrade

možete od nas tražiti da privremeno obustavimo obradu ako:

 • smatrate da su podaci netočni (poslali ste zahtjev za ispravkom),
 • su podaci nezakonito obrađeni, ali ne želite izbrisati podatke
 • su Vam podaci potrebni za obranu, postavljanje ili ostvarivanje pravnih zahtjeva, čak iako ih mi više ne trebamo
 • očekujete potvrdu nadilaze li naši legitimni razlozi za obradu Vaše, nakon upućenog prigovora na obradu.

Pravo na prenosivost podataka

Na vaš ćemo vam zahtjev dostaviti kopiju Vaših podataka u uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu. Možete zatražiti da te podatke prenesemo i izravno drugom voditelju obrade kojeg nam navedete.

Pravo na prigovor

U svakom trenutku imate pravo usprotiviti se našoj obradi vaših osobnih podataka temeljenoj na legitimnom interesu. Nakon zaprimanja prigovora utvrdit ćemo nadilaze li naši legitimni interesi eventualne rizike po vaša prava i slobode.

Pravo pritužbe nadležnom tijelu

Trudimo se vaše osobne podatke obrađivati na transparentan i pošten način, u skladu sa zakonom.

Ipak, ako smatrate da na nezakonit način obrađujemo vaše podatke ili spor ne možemo riješiti mirnim putem, imate pravo uputiti žalbu nadležnom tijelu u državi članici EU-a u kojoj imate prebivalište ili izravno Agenciji za zaštiti osobnih podataka, Martićeva 14, 10000 Zagreb; azop@azop.hr .

Obavještavanje o povredi osobnih podataka

U slučaju da dođe do povrede osobnih podataka (što uključuje, ali nije ograničeno na krađu, gubitak, neovlašteno prikazivanje, umnažanje i otkrivanje) s mogućim značajnim negativnim utjecajem na Vaša prava i slobode, dužni smo Vas i nadzorno tijelo o tome obavijestiti što je prije moguće, a najkasnije 72 sata od našeg saznanja za povredu.

Obavijest o povredi nismo Vam dužni poslati samo u slučajevima:

 • ako postoje tehničke i organizacijske mjere zaštite (poput enkripcije) koje su primijenjene na osobne podatke pogođene povredom osobnih podataka, koje te podatke čine nerazumljiva bilo kojoj osobi koja im nije ovlaštena pristupiti;
 • ako smo poduzeli naknadne mjere kojima se osigurava da više nije vjerojatno da će doći do visokog rizika za prava i slobode pojedinaca;
 • ako bi to iziskivalo nerazmjeran napor (u tom slučaju ćemo Vas obavijestiti putem sredstava javnog obavješćivanja ili slične jednako djelotvorne mjere).

Kontakt podaci

Kontaktirati nas možete na:

Mobitel:
+385 98 9172 922

Email:
info@superklub.hr

Pošta:
Superklub j.d.o.o
Ružina ulica 133a 
31000 Osijek

Promjene ove Izjave

Zadržavamo pravo ažuriranja ove Izjave. Najnovija inačica bit će objavljena na ovoj stranici.

PRIVACY STATEMENT
Superklub cares about your privacy and the protection of your personal data. We have published this privacy statement in order to inform you about the methods of collecting and processing personal data that we have about you, about the legal basis on which we collect and process them, about your personal rights that you have in relation to your personal data, and the ways in which you can exercise your rights or protect. Therefore, we kindly ask you to read this Statement in detail and to periodically check this page for possible updates to the Statement in the future.

About us

The company Superklub j.d.o.o. with headquarters in Ružina ulica 133a, 31000 Osijek, OIB: 60147473697 is the manager of the processing of your data (hereinafter: “we”, “us”, etc.) in the sense of the General Data Protection Regulation.

This Statement covers the data we collect about you via the Internet, i.e. via e-mail, the website superklub.hr and other related means of communication.

Any links on our website that lead to other websites are not covered by this Statement and we cannot be held responsible for their content or data processing practices.

What personal data we collect

During your use of the website, we may collect several types of data about you that, alone or in combination with other data, may be considered personal. These are:

Name and surname
Address
Telephone number
E-mail address
Credit card information
Your IP address
When we collect your personal data

There are several situations during which we may collect your personal data:

when you voluntarily provide us with personal data, for example when you fill out an order or user registration form, when you call us at the phone number listed on the website, send us an e-mail or contact us via the contact form;
when you visit our website, for example, IP address data that may be automatically collected when it is absolutely necessary for the security and proper operation of the site;
when you call us, in which case the conversation can be recorded;
when we receive data from third parties in accordance with the law, about which we will inform you within 30 days of receiving such data or during the first contact.
We do not collect data from minors, nor do we offer our services to them. We do not process special categories of personal data in the sense of Art. 9. General regulations.

Purposes of using your personal data

We collect and process your personal data:

in order to process your order through the web shop, for the purpose of issuing an invoice and sending the ordered goods to your address;
for registration of a new user account and Superclub membership;
to communicate and respond to your inquiries and requests for cooperation;
for the purpose of organizing prize competitions and announcing the names of the winners;
to analyze website visits and personalize the user experience;
for sending promotional messages and newsletters.
We reserve the right to forward your personal data to third parties (our professional associates and/or companies with whom we provide services) for the purpose of providing a better service or if you ask us to do so. Likewise, we reserve the right to publicly announce the names of prize winners based on our legitimate interest, i.e. maintaining the transparency and regularity of the competition itself.

Data recipients

We do not forward your personal data to third parties, unless we are required to do so by law.

We do not forward your personal data to third countries that are not covered by the adequacy decisions of the European Commission or the Privacy Shield (a decision on the transfer of data between the USA and the EU that prescribes a level of protection equivalent to that of the EU). Visit data and identifiers may be transferred to the USA to the controller Google Inc.

Processors

We may forward your personal data to third parties such as accounting services, credit card billing service providers or courier services for order delivery. We have valid data protection agreements with all data processors, which oblige our partners to keep your personal data in accordance with current legal regulations.

 

Use of cookies and other identifiers

When you visit our website, we may collect the following information from your browser:

IP address
Access time
Identifiers (browser, operating system, language, etc.)
The previous web page from which it was accessed (referrer)
Cart contents
This information is collected to ensure server stability, improve security, provide a better user experience, and facilitate the shopping experience. These data collection activities are based on our legitimate interest.

You can find out more information about cookies in our Cookie Statement.

Data protection

To protect your data that you send through this website, we use physical, technical and organizational security measures. All your personal data in our possession is stored in a manner appropriate to the law. As a rule, we use the HTTPS encryption system, which protects data from unauthorized access. Email messages are stored on a secure p

DATENSCHUTZERKLÄRUNG
Superklub legt Wert auf Ihre Privatsphäre und den Schutz Ihrer persönlichen Daten. Wir haben diese Datenschutzerklärung veröffentlicht, um Sie über die Art und Weise der Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten, die wir über Sie haben, über die Rechtsgrundlage, auf der wir diese erheben und verarbeiten, und über Ihre Persönlichkeitsrechte, die Ihnen in Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten zustehen, zu informieren Daten und die Möglichkeiten, wie Sie Ihre Rechte ausüben oder schützen können. Daher bitten wir Sie, diese Erklärung im Detail zu lesen und diese Seite regelmäßig auf mögliche zukünftige Aktualisierungen der Erklärung zu prüfen.

Über uns

Das Unternehmen Superklub j.d.o.o. mit Sitz in Ružina ulica 133a, 31000 Osijek, OIB: 60147473697 ist der Verantwortliche für die Verarbeitung Ihrer Daten (im Folgenden: „wir“, „uns“ usw.) im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung.

Diese Erklärung umfasst die Daten, die wir über das Internet, d. h. per E-Mail, über die Website superklub.hr und andere damit verbundene Kommunikationsmittel, über Sie sammeln.

Alle Links auf unserer Website, die zu anderen Websites führen, fallen nicht unter diese Erklärung und wir können nicht für deren Inhalt oder Datenverarbeitungspraktiken verantwortlich gemacht werden.

Welche personenbezogenen Daten wir erheben

Während Ihrer Nutzung der Website erfassen wir möglicherweise verschiedene Arten von Daten über Sie, die einzeln oder in Kombination mit anderen Daten als personenbezogen angesehen werden können. Diese sind:

Name und Nachname
Adresse
Telefonnummer
E-Mail-Addresse
Kreditkarteninformation
Ihre IP-Adresse
Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten erfassen

Es gibt verschiedene Situationen, in denen wir Ihre personenbezogenen Daten erfassen können:

wenn Sie uns freiwillig personenbezogene Daten zur Verfügung stellen, beispielsweise wenn Sie ein Bestell- oder Benutzerregistrierungsformular ausfüllen, wenn Sie uns unter der auf der Website angegebenen Telefonnummer anrufen, uns eine E-Mail senden oder uns über das Kontaktformular kontaktieren;
Wenn Sie unsere Website besuchen, können beispielsweise IP-Adressdaten automatisch erfasst werden, wenn dies für die Sicherheit und den ordnungsgemäßen Betrieb der Website unbedingt erforderlich ist;
wenn Sie uns anrufen; in diesem Fall kann das Gespräch aufgezeichnet werden;
wenn wir im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen Daten von Dritten erhalten, worüber wir Sie innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt dieser Daten oder beim ersten Kontakt informieren.
Wir erfassen keine Daten von Minderjährigen und bieten ihnen unsere Dienste auch nicht an. Wir verarbeiten keine besonderen Kategorien personenbezogener Daten im Sinne des Art. 9. Allgemeine Bestimmungen.

Zwecke der Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten

Wir erheben und verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten:

um Ihre Bestellung über den Webshop abzuwickeln, eine Rechnung auszustellen und die bestellten Waren an Ihre Adresse zu versenden;
zur Registrierung eines neuen Benutzerkontos und der Superclub-Mitgliedschaft;
zur Kommunikation und Beantwortung Ihrer Anfragen und Kooperationswünsche;
zum Zweck der Organisation von Preisausschreiben und der Bekanntgabe der Namen der Gewinner;
um Website-Besuche zu analysieren und das Benutzererlebnis zu personalisieren;
zum Versenden von Werbebotschaften und Newslettern.
Wir behalten uns das Recht vor, Ihre personenbezogenen Daten an Dritte (unsere Geschäftspartner und/oder Unternehmen, mit denen wir Dienstleistungen erbringen) weiterzugeben, um Ihnen einen besseren Service zu bieten oder wenn Sie uns darum bitten. Ebenso behalten wir uns das Recht vor, die Namen der Preisträger aufgrund unseres berechtigten Interesses, d. h. der Wahrung der Transparenz und Regelmäßigkeit des Wettbewerbs selbst, öffentlich bekannt zu geben.

Datenempfänger

Wir geben Ihre personenbezogenen Daten nicht an Dritte weiter, es sei denn, wir sind gesetzlich dazu verpflichtet.

Wir geben Ihre personenbezogenen Daten nicht an Drittländer weiter, die nicht unter die Angemessenheitsbeschlüsse der Europäischen Kommission oder den Privacy Shield (ein Beschluss über die Übermittlung von Daten zwischen den USA und der EU, der ein gleichwertiges Schutzniveau vorschreibt) fallen die EU). Besuchsdaten und Identifikatoren können in die USA an den für die Verarbeitung Verantwortlichen Google Inc. übertragen werden.

Prozessoren

Wir geben Ihre personenbezogenen Daten möglicherweise an Dritte weiter, beispielsweise an Buchhaltungsdienste, Kreditkartenabrechnungsdienstleister oder Kurierdienste zur Lieferung der Bestellung. Wir verfügen mit allen Auftragsverarbeitern über gültige Datenschutzvereinbarungen, die unsere Partner dazu verpflichten, Ihre personenbezogenen Daten gemäß den geltenden gesetzlichen Vorschriften aufzubewahren.

 

Verwendung von Cookies und anderen Identifikatoren

Wenn Sie unsere Website besuchen, erfassen wir möglicherweise die folgenden Informationen von Ihrem Browser:

IP Adresse
Zugriffszeit
Identifikatoren (Browser, Betriebssystem, Sprache usw.)
Die vorherige Webseite, von der aus darauf zugegriffen wurde (Referrer)
Warenkorbinhalt
Diese Informationen werden gesammelt, um die Serverstabilität zu gewährleisten, die Sicherheit zu verbessern, ein besseres Benutzererlebnis zu bieten und das Einkaufserlebnis zu erleichtern. Diese Datenerhebungsaktivitäten basieren auf unserem berechtigten Interesse.

Weitere Informationen zu Cookies finden Sie in unserer Cookie-Erklärung.

Datenschutz

Zum Schutz Ihrer Daten, die Sie über diese Website senden, setzen wir physische, technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen ein. Alle Ihre in unserem Besitz befindlichen personenbezogenen Daten werden in gesetzeskonformer Weise gespeichert. In der Regel wir

*klinkni na plus za više informacija

*click on plus sign for more information

*Klicken Sie auf das Pluszeichen für weitere Informationen